Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Lệnh OverKill trong Auto CAD - Xóa các đối tượng trùng lặp

Xóa các đối tượng trùng lặp trong AutoCAD sử dụng lệnh OverKill

Lệnh này đơn giản là biến các đường thẳng chồng lênh nhau thành 1 đường thẳng, không chỉ riêng đường thẳng mà tất cả cái gì chồng lên nhau thì chúng ta sử dụng overskill là có thể biến nó thành 1 đường, mình rất sợ các bạn hiểu sai nên mình sẽ chú thích rõ ràng :

ví dụ: có 2 vòng tròn cùng kích thước chồng lên nhau, chúng ta thấy rất khó chịu và muốn biến nó thành 1 vòng tròn thôi thì sài lệnh overkill nhé


Cách sử dụng lệnh OverKill để xóa các đối tượng trùng lặp

Gõ over => enter => đánh dấu stick tất cả ( Như hình bên dưới ) => enterEmoticonEmoticon